Sản phẩm giá tốt

Sâm Tươi 8 Củ Trên 1kg

2.900.000vnđ 2.200.000vnđ

Cao Hồng Sâm SamSung

1.500.000vnđ 950.000vnđ

Sâm Tươi 5 củ 1kg

3.300.000vnđ 2.600.000vnđ

Cao Hồng Sâm Nhung Hưu

3.000.000vnđ 2.000.000vnđ

Sâm Tươi 4 củ/1kg

3.300.000vnđ 2.800.000vnđ

Nhân Sâm Tươi 6 Củ/1kg

3.000.000vnđ 2.300.000vnđ

Sâm Tươi 3 Củ/1kg

4.000.000vnđ 3.300.000vnđ

Cao Hồng Sâm

1.850.000vnđ 1.600.000vnđ